"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Izba Pamięci


Regionalna Izba Pamięci została otwarta w naszej szkole w1996 roku. Powstała ona z inicjatywy nauczycielki historii mgr Wiesławy Gruner, która razem ze swoimi podopiecznymi przez szereg lat gromadziła eksponaty i przygotowywała je do ekspozycji. W zbieraniu pamiątek pomagali rodzice i nauczyciele. Pani Gruner wykorzystała również część kolekcji kierownika starej szkoły Pana Wojciecha Dziedzica. Ekspozycja to swoiste muzeum, które wiele mówi o historii Huty Tarnawackiej. Wśród przedmiotów zgromadzonych w Izbie Pamięci są ośniki, dzieże, kołowrotki, garnki żeliwne, duża gama przedmiotów gospodarstwa domowego, a wśród nich nosidła na wodę, tary, żelazka, maglownice i stare radia. Nie zabrakło tu też starej broni. Ciekawostką "muzeum" są też historyczne już tabliczki sołtysów wsi Tymin i Hatczyska. Wiele zebranych tu skamielin wskazuje na istnienie huty szkła, prowadzonej w Hucie Tarnawackiej do 1791 roku przez Niemca Sebastiana Altmana z Dolnej Saksonii.
Uczniowie naszej szkoły odwiedzając izbę uczą się poszanowania dla wartości nadrzędnych - miłości do kraju poprzez miłość do swej własnej, Małej Ojczyzny- szacunku dla osób starszych, dla historii i tradycji, bez których to wartości nie może istnieć żaden naród. Uczą się szanować teraźniejszość i to, co mają, bo wszystko to powstało dzięki wytężonej i znojnej pracy minionych pokoleń.

 

Izba Pamięci