"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Wakacje 2009

W dniach od 27 lipca do 8 sierpnia 2009 roku odbyły się dziesięciodniowe półkolonie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej, kierownikiem wypoczynku byla pani Alicja Polowiec, natomiast zajęcia z dziećmi poprowadziły panie: Elżbieta Litwin i Urszula Romańczuk, oferując bardzo bogaty i ciekawy program półkolonii. Organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie "Zielony Domek". W zajęciach uczestniczyło trzydzieścioro dzieci w wieku od sześciu do dwunastu lat. Z dziećmi pracowano w dwóch grupach wiekowych, bazą był budynek szkoły. Codziennie dzieci pełniły dyżury w stołówce podczas przygotowania do posiłków oraz dyżury w salach. Pierwszego dnia zorganizowano spotkanie rodziców wraz z dziećmi, podczas którego przedstawiono regulaminy obowiązujące podczas półkolonii, podano informację na temat niebezpieczeństwa zarażenia się wirusem grypy typu A/H1N1, dzień przebiegał pod hasłem ,,Moja rodzina wolna od nałogów" odbyła się gawęda z nawiązaniem do prawa harcerza i zucha, dzieci nauczyły się piosenki ,,My chcemy życia bez palenia i bez picia", przedstawiały scenki dramowe, wykonały prace plastyczne do w/w tematu. Drugi dzień to spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej. Dzieci zapoznały się z praca strażaka, obejrzały samochód strażacki, odbyły ćwiczenia ze znajomości numerów alarmowych oraz udzielania pierwszej pomocy, nauczyły się piosenki ,,Strażak" i wykonały prace plastyczne na temat ,,Strażacy w akcji". Kolejny dzień to wyjazd do stadniny koni w Dąbrowie Tarnawackiej. Tam odbyły się następujące zajęcia: zabawy na placu zabaw, przejażdżka na koniach, przejażdżka bryczką po okolicy, gry i zabawy sportowe, ognisko z pieczeniem kiełbasek. 30 lipca dzieci uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami KRUS, obejrzały film i brały udział w pogadance na temat bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie rolnym i domowym., wykonały prace plastyczne na w/w temat. Kolejny dzień był przeprowadzony metodą harcerską i zuchową. Przygotowano trasy, oznaczono punkty patrolowe, przygotowano zadania do wykonania. Grupy wraz z opiekunami wyruszyły na bieg patrolowy połączony z grą terenową. Do pomocy poprosiliśmy absolwentów naszej szkoły. Podczas tych zajęć koloniści wykazali się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, oznaczania kierunków w terenie, wiedzą ekologiczna i zaradnością. Trzeciego sierpnia dzieci spotkały się z leśnikami, którzy opowiedzieli o rezerwacie ,,Skrzypny Ostrów", o zachowaniu w lesie, przestrzegali przed kontaktem z nieznanymi zwierzętami. 4 sierpnia odbyła się koloniada. W naszej szkole powitaliśmy kolegów z Wieprzowa. Tego dnia odbyło się szereg konkurencji sportowych: tor sprawnościowy, ,,Olimpiada z uśmiechem", gdzie dużą popularnością cieszyły się: przeciąganie liny i biegi w workach. Rozegrano także mecz piłki nożnej. Wspólne spotkanie zakończyło się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Następnego dnia dzieci wykonały techniką origami ,,Wakacyjny obrazek". Odbyły się zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne oraz gry i zabawy sportowe. Po południu wszyscy bawili się na dyskotece. Dużą atrakcją był wyjazd na basen do Zamościa. Podczas kolonii odbywały się również zajęcia taneczne prowadzone przy pomocy naszych absolwentek Angeliki Polowiec i Aleksandry Chamrygi. Dzieci uczyły się piosenek zuchowych, harcerskich i ekologicznych. 8 sierpnia odbyło się uroczyste podsumowanie półkolonii, podczas którego dzieci, rodzice, zaproszeni goście obejrzeli prezentację (zdjęcia) z kolonii, prace plastyczne, popisowe układy taneczne w wykonaniu obydwu grup kolonijnych. W podzięce za wspaniale zorganizowany wypoczynek dzieci wręczyły opiekunom i organizatorom własnoręcznie wykonane medale z masy solnej. Doskonałą pamiątką dla wszystkich uczestników półkolonii były płyty CD z nagranymi zdjęciami. Dzieci otrzymały również wyprawkę szkolną ufundowaną przez organizatora, tj. Stowarzyszenie ,Zielony Domek", pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za konkurs plastyczny zorganizowany przez KRUS. Na zakończenie odbył się słodki, pożegnalny poczęstunek.

Elżbieta Litwin