"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Konkurs ,,Przygoda z czytaniem"

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Bibliotecznego

 

,,PRZYGODA Z CZYTANIEM”

 

1.Organizatorem konkursu jest  Biblioteka Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej.

Patronat nad konkursem objęła Rada Rodziców. 

 

2. Konkurs obejmuje rok szkolny 2016/2017.


3. Adresatami konkursu są uczniowie klas  II– III oraz  IV – VI Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej.


4. Cele konkursu: 

  1. wyrobienie nawyków czytelniczych,

  2. zainteresowanie uczniów czytaniem,

  3. bogacenie słownictwa,

  4. poprawa techniki czytania,

  5. propagowanie czytelnictwa w szkole i w domu.

 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny.


6. Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązywaniu zadań czytelniczych wywieszonych na tablicy bibliotecznej i podanych na stronie internetowej szkoły.


7.Zadania konkursowe dla poszczególnych klas ukazują się raz w miesiącu od

października do maja.

 

8. Każdy uczeń,  posiada swoją „Kartę Punktów”. W czerwcu 2017 roku  wyłaniani są zwycięzcy, którzy zdobyli największą ilość punktów – otrzymują oni  tytuł „Mistrz Czytania” oraz nagrodę rzeczową.


9. Punkty poszczególnych uczniów w każdej klasie zostaną  zsumowane i zostanie wytypowana ,,Najlepiej czytająca klasa miesiąca”,  a w czerwcu ,,Najlepiej czytająca klasa roku 2016/2017”. Zwycięska klasa otrzyma bardzo atrakcyjną nagrodę.

 

 

 


List do rodziców


zadania_na_pazdziernik_2016.doc


zadania_na_listopad.doc


Zadania na grudzień


Zadania na styczeń


Zadania na luty


Zadania na marzec


Zadania na kwiecień


  Zadania na maj