"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej

lubelskie

tomaszowski

Tarnawatka

Huta Tarnawacka 30 a

Tarnawatka

22-604

84 6624779
84 6624779
sphuta@interia.pl

Alicja Polowiec

Anna Jarczak