"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej - Klasa VI

Wychowawca

Elżbieta Litwin

Moja klasa

Alicja Polowiec

Przedmioty: informatyka, koło komputerowe

Dyrektor szkoły; nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych

Elżbieta Litwin

Przedmioty: godzina z wychowawcą, wychowanie fizyczne

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Litwińczuk

Przedmioty: j.polski, muzyka, plastyka

Nauczyciel j.polskiego, muzyki i plastyki

Urszula Romańczuk

Przedmioty: przyroda

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody i wychowania przedszkolnego

Paweł Łukasiewicz

Przedmioty: j.angielski

Nauczyciel języka angielskiego

Aleksandra Krech

Przedmioty: matematyka

Nauczyciel techniki/zajęć technicznych

Joanna Puźniak

Przedmioty: historia

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i historii.
Opiekun sklepiku szkolnego ,,SKNERUS"