Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej
http://sphuta.superszkolna.pl

04 lutego 2019 19:54 | Aktualności

SPOTKANIE Z KURATOREM SĄDOWYM

Dzisiaj, czyli 4 lutego 2019 roku, uczniowie z klas 4-8, ich rodzice i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z Panią Kurator pracującą przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.  Celem spotkania było przedstawienie zawodu kuratora a także szeroko rozumiana profilaktyka, przeciwdziałanie postawom demoralizującym, zapobieganie czynom karalnym oraz  patologiom społecznym. Zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, która popadła w konflikt z prawem.  Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji. Pani Kurator chętnie udzielała odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące kodeksu karnego i specyfiki pracy kuratora. Spotkanie zorganizowała pani Monika Czerniak-Uchman. Serdecznie dziękujemy za umożliwienie spotkania i za poświęcony nam czas!!! 


Anna Litwińczuk

Zdjęcia: