"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Aktualności

25 marca 2020 07:41 | Aktualności

Szanowni Rodzice!

 

Znajdujemy się w bardzo trudnym momencie, zarówno w skali świata, kraju, szkoły jak i poszczególnych rodzin. Pierwszy tydzień zawieszenia zajęć był czasem szukania drogi do optymalnego sposobu nauczania na odległość. Nikt nie był do tego przygotowany. Eksperymentowaliśmy z różnymi narzędziami czy formułami pracy. Jeśli pojawiły się z tego powodu jakieś niedogodności, to przepraszamy.
Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w tej nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla Waszych dzieci a naszych uczniów.

 1. Od 25 marca (środa) do 10 kwietnia br. w związku z nowym rozporządzeniem MEN zajęcia w Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 2. Zajęcia będą prowadzone w ramach obowiązującego w Szkole planu lekcji, zgodnie z nim będzie realizowane przesyłanie wszelkich materiałów i zadań od nauczyciela do ucznia/uczniów. Jeśli okaże się, że coś się nie sprawdza lub coś jest zbyt trudne będziemy dokonywać modyfikacji.

 3. Jeżeli uczeń lub rodzic nie będzie odbierał wiadomości od nauczycieli i wychowawcy, i w żaden inny sposób nie będzie komunikował się z nimi, to zostanie odnotowana uczniowi nieobecność. Dlatego tak ważne jest odbieranie wiadomości, które są adresowane do ucznia/rodzica.

 4. Nauczyciele ustalą czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów zleconych prac domowych, ćwiczeń bądź polecenń on-line uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne Waszych dzieci oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych narzędzi elektronicznych.

 5. Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat lekcji może być prowadzony przez kilka jednostek lekcyjnych.

 6. Do zadawania prac uczniom/prowadzenia lekcji nauczyciele będą wykorzystywali :

-zakładkę na stronie internetowej szkoły „Nauczanie zdalne” http://sphuta.superszkolna.pl/cms/57388/nauczanie_zdalne

- pocztę elektroniczną

- narzędzia pozwalające na pracę w czasie rzeczywistym (np.: Facebook Messenger itp.)

- inne metody i techniki kształcenia na odległość wybrane przez nauczyciela.

Nauczyciele oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej będą przy użyciu wymienionych narzędzi wysyłali wiadomości do rodziców.

 1. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach, wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań oraz dostarczania ich w informacji zwrotnej przekazywanej nauczycielowi w formie przez niego określonej (np.: załącznik zwrotny, zrzut ekranu, poczta elektroniczna itp.). Jeżeli to nie jest możliwe (różnie się zdarza: wyjazd, kłopoty ze sprzętem, internetem itd.) należy poinformować mailowo wychowawcę. Kluczową kwestią jest realizacja tygodniowej partii materiału (jesteśmy elastyczni, ale program musi być zrealizowany),

 2. Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp., nauczyciele dostosują zasady oceniania i monitorowania pracy ucznia na lekcjach prowadzonych metodą zdalną, przekażą Państwu oraz uczniom te informacje.

 3. Będziemy „prowadzić lekcje” ale deklarujemy gotowość, by rozmawiać z uczniami o tym, co jest teraz trudne i co budzi wątpliwości.

Wychowawcy i nauczyciele będą do dyspozycji Państwa i uczniów zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo uruchamiamy wychowawcze dyżury telefoniczne według harmonogramu(numery telefonów zostały udostępnione rodzicom i wychowankom):

p. Joanna Puźniak-środa godz. 11.00-12.00

p. Urszula Romańczuk-poniedziałek godz. 13.00-14.00

p. Elżbieta Litwin-środa godz. 10.00-11.00

p. Piotr Gozdek- piątek godz. 12.00-13.00

p. Anna Litwińczuk-piątek godz. 12.00-13.00

p. Marta Zborowicka Antoszak-piątek godz. 12.00-13.00

 1. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy psychologa szkolnego p. Anny Jarczak-kontakt poprzez pocztę elektroniczną ajarczak@vp.pl lub kontakt telefoniczny- środa godz. 10.30-11.30 oraz czwartek w godzinach od 12.30 do 14.30.

 2. Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z Dyrektorem telefoniczne - numer telefonu +48 846624779 - każdego dnia w godzinach 10.00-13.00.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne prosimy o maksymalne ogra­niczenie wizyt w Szkole. W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny:


 

Z poważaniem

dyrektor szkoły Alicja Polowiec

 

 

Przeczytano: 100 razy. Wydrukuj|Do góry