"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Aktualności

22 maja 2020 14:22 | Aktualności

Zarządzenie Nr 13/2019/2020 Dyrektora Szkoły w Hucie Tarnawackiej

Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wraz z załącznikami.