"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Aktualności

22 maja 2020 14:47 | Aktualności

Konsultacje dla uczniów klasy ósmejDrodzy Rodzice, Ósmoklasiści!

 

Od 25 maja 2020r. rozpoczynamy dobrowolne konsultacje stacjonarne dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych. Spotkania w szkole będą odbywały się raz w tygodniu w czwartki.

Zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym. Proszę zapoznać się z ,,Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej” i ją stosować.

Na konsultacje należy dostarczyć podpisane przez rodziców załączniki nr 2 i 3 do wspomnianej wyżej procedury.

 

Harmonogram zajęć:

 

czwartek sala nr 5

9.00- 9.45 – język polski

9.45 – 9.55– przerwa

9.55-10.40 – matematyka

10.40-10.50- przerwa

10.50-11.35 – język angielski


Uczniu,

  • Przychodząc do szkoły wchodzisz wejściem głównym i musisz mieć podpisane przez rodzica oświadczenie i deklarację. Bez tych dokumentów nie zostaniesz wpuszczony na teren szkoły.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły będziesz miał zmierzoną temperaturę i obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.dyrektor szkoły-Alicja Polowiec

 

Przeczytano: 73 razy. Wydrukuj|Do góry