Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej
http://sphuta.superszkolna.pl

03 września 2014 13:34 | Realizowane programy i projekty

Podsumowanie programów ,,Owoce w szkole", ,,Szklanka mleka"

Nasza szkoła kolejny raz zakończyła sezon uczestnictwa w programach "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole" finansowanych przez ARR z funduszy krajowych i środków Unii Europejskiej. Programem "Szklanka mleka" objęte zostały dzieci z kl. 0-VI (60 uczniów), natomiast akcją "Owoce w szkole" – dzieci z klas I-III (26 uczniów). Dostawcą owoców i warzyw była firma Delta Tomasza Wejmana z Końskowoli, a mleka Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.

A.Polowiec


http://sphuta.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/82985/sniadanie_daje_moc