"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Realizowane programy i projekty

28 grudnia 2012 10:42 | Realizowane programy i projekty

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej zgłosiła się do uczestnictwa i w wyniku losowania znalazła się w grupie 468 szkół województwa lubelskiego, zakwalifikowanych do udziału w Ponadregionalnym Projekcie Edukacyjnym "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
Projekt, realizowany w sześciu województwach przez Grupę Edukacyjną S.A. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, adresowany jest do uczniów klas pierwszych.
Głównym celem projektu jest wdrożenie w latach 2009 - 2011 elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Koncepcja projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego odbywać się będzie w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Szersze informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.pierwszaki.eu.Zobacz prezentację z cyklu zajęć klasy 2, która uczestniczyła w I semestrze roku szkolnego 2009/2010, w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod opieką mgr Joanny Puźniak

Zobacz prezentację z cyklu zajęć klasy 1, która uczestniczyła w II semestrze roku szkolnego 2009/2010, w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod opieką mgr Urszuli Romańczuk

Zobacz prezentację z cyklu zajęć klasy 1, która uczestniczyła w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod opieką mgr Elżbiety Litwin

Przeczytano: 472 razy. Wydrukuj|Do góry