"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Realizowane programy i projekty

28 grudnia 2012 11:12 | Realizowane programy i projekty

Program ,,Nie pal przy mnie proszę"

 

Przy współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim, szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego „Nie pal przy mnie, proszę” –  adresowanego do uczniów klas I-III. Koordynatorem szkolnym programu jest pani Urszula Romańczuk.

Nauczyciele oraz zaproszeni specjaliści będą realizować określone zadania profilaktyczne już w I okresie bieżącego roku szkolnego. Zdrowie, higiena i profilaktyka prozdrowotna są ważnym elementem naszej pracy na rzecz ucznia i jego środowiska. Dążymy do tego, aby skutecznie zapobiegać skutkom nieprawidłowych nawyków naszych wychowanków.

Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

Przeczytano: 594 razy. Wydrukuj|Do góry