"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Organizacja pracy szkoły

29 września 2017 11:19 | Organizacja pracy szkoły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-...

czytaj więcej »

30 grudnia 2012 19:55 | Organizacja pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych- 2 września 2019 r. Spotkanie z rodzicami- listopad 2019r.

czytaj więcej »

30 grudnia 2012 19:52 | Organizacja pracy szkoły

Organizacje szkolne

Sklepik Szkolny "SKNERUS" opiekun-mgr Joanna Puźniak Samorząd Uczniowski opiekun-mgr Anna Litwińczuk Zuchy - 24 GZ "Roześmiane

czytaj więcej »