"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Organizacja pracy szkoły

29 września 2017 11:19 | Organizacja pracy szkoły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 

2 listopada 2017 r. (czwartek)

3 listopada 2017 r (piątek)

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

 

 

W wyszczególnione dni zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo- opiekuńcze od godziny 8.00 do godziny 13.00

 

 

 

Przeczytano: 299 razy. Wydrukuj|Do góry